loading
通知公告

财办库〔2021〕105号

2021-2023年储蓄国债承销团成员、2021-2023年记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司,中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所:

  现公布2021年第三季度国债发行计划(见附件)。执行中如有变动,以届时国债发行文件为准。

  附件:2021年第三季度国债发行计划表

                                                                                                                                                                 财政部办公厅

  2021年6月30日

无标题文档

电脑版
返回顶部